شرایط اخذ ارز مسافرتی

جهت دريافت ارز مسافرتي که هر سال مبلغ ۳۰۰ دلار با نرخ مبادلاتي به هر مسافر بزرگسال تعلق مي گيرد
مسافرين عزيز ابتدا بايد عوارض خروج از کشور خود را در يکي از شعبه بانکي ملي پرداخت و سپس در بانک ملت ارزي اقدام به مراحل زير نمايند
اصل و کپي پاسپورت ايراني ، اصل و کپي بليط ممهور به مهر آژانس ، اصل و کپي ويزا ، اصل و کپي عوارض خروج از کشور
انجام عمليات هر روز از ساعت ۹ صبح  لغايت ۱۲:۳۰
حضور صاحب پاسپورت الزامي ميباشد
به افراد مقيم خارج از کشور ارز تعلق نميگيرد
به افراد زير ۱۲ سال ارز تعلق نميگيرد
به هر فرد در يک سال شمسي يکبار ارز تعلق ميگيرد
به مسافران زميني و دريايي ارز تعلق نميگيرد