آنتالیا تابستان ۱۴۰۲ ویژه مرداد و شهریور

0 (بدون بررسی)
از 0 ت
0
(۰ بررسی)
بررسی

مدت زمان

6 شب و 7 روز

نوع تور

تور ویژه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

درباره تور گردشگری

۶ شب و ۷ روز

خدمات پرواز: ۶ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ + ﺑﻠﯿﻂ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﭘﺮواز تیلویند +ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن + ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

توضیحات : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎﺑﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ۶ ﻣﺎه)و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آژاﻧﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و آژاﻧﺲ الهه سفر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

قیمت ها به تومان بوده و پرداخت ۵۰% از کل تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت الهه سفر کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد.
( در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.)

 نرخ کودک بدون تخت  ۲۶.۹۹۰.۰۰۰ تومان است و کودک زیر دو سال ۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان می باشد.

  بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد. همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مدت زمان

۶ شب و ۷ روز

موقعیت تور

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
(۰ بررسی)
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
نظری برای این تور ثبت نشده - در حال نمایش 1 تا 0

نوشتن یک نظر

از: 0 ت
0 (بدون بررسی)
مجموع (ریال)
0 ت

مالک

garosi

عضویت از 1402